Metody opinania ładunków w transporcie

Żeby transportowane na duże odległości ładunki były dobrze zabezpieczone, muszą one być opięte za pomocą odpowiedniej metody. Tylko to jest bowiem gwarancją, że w trakcie przewożenia ładunek nie zostanie uszkodzony, tylko dotrze na miejsce w całości i bez żadnych uszczerbków. Towar musi być dobrze opięty zarówno wtedy, jeśli jest przewożony na wierzchu, jak i jeśli znajduje się wewnątrz środka transportu. Umieszczenie ładunku we wnętrzu nie chroni bowiem jeszcze całkowicie przed uszkodzeniami. Towar może się wtedy przesuwać wraz ze zmianami kierunków i prędkości jazdy, a także rozsypywać, jeśli jest to ładunek drobnicowy.

Sposoby opinania i mocowania

Jakie metody opinania ładunków w transporcie można wyróżnić? Zasadniczo da się je podzielić na dwa rodzaje – kształtowe i siłowe. Każdy z tych typów opinania ładunków ma swoją specyfikę. Pierwszy wiąże się z dobraniem odpowiedniej pozycji, a drugi ze zwiększeniem siły tarcia. Wymienione metody opinania ładunków powiązane są też z zastosowaniem różnego rodzaju mocowań.

Jednym z mocowań jest ryglowanie, które polega na unieruchomieniu ładunku. Wiąże się ono z zastosowaniem specjalnej konstrukcji, która ma za zadanie nie dopuścić do poruszania się transportowanego towaru. Z kolei w przypadku mocowania blokowego do unieruchomienia ładunku wykorzystuje się już istniejące części środka transportu. Mogą to być na przykład ściany. Łańcuchy przydają się w kontekście mocowania za pomocą odciągów prostych. Te ostatnie nie muszą być jednak jedynie proste. Mogą także polegać na założeniu pętli czy też na przepasaniu ładunku od góry. Szczególnym typem mocowania jest również mocowanie szpringowe, w przypadku którego wykorzystuje się strop.

Wszystkie z wymienionych sposobów opinania i mocowania różnią się od siebie, jednak zasadniczo ich cel jest taki sam. Polega on na unieruchomieniu ładunku i dostarczeniu go bez uszkodzeń w określone miejsce. Różnorodność metod opinania sprawia, że można je dostosować do odpowiednich towarów.

Tradycja / kompleksowość / wysoka jakość